Studentenregeling

De vereniging hanteert meerdere tarieven voor haar leden. De meeste zijn leeftijd gebonden en het van toepassing zijn van een tarief staat daarmee objectief vast en de uitwerking (het in rekening brengen) is geautomatiseerd. Dat ligt anders voor het studententarief. Want wat verstaan we in deze onder “een student” en hoe controleren we dat een lid onder de regeling valt (en dus een lagere contributie betaalt) en blijft vallen.

Om studenten tegemoet te komen is het contributie verlaagd naar €114,-. De achterliggende gedachte is dat studenten in veel gevallen (tijdelijk) aanzienlijk minder gebruik maken van de faciliteiten en we ze toch aan de vereniging verbonden willen houden.
Deze ratio maakt het betrekkelijk eenvoudig om het begrip “student” te definiëren. Om voor deze regeling in aanmerking te komen is een student iemand die:
• Op 1 januari ten minste 17 jaar of ouder is (dus normaal gesproken senior lid)
• Door de week uitwonend is (op een afstand van ten minste 25 km. buiten Harderwijk)
• In het eerste halfjaar zijn/haar tijd overwegend gebruikt om een (onbetaalde) opleiding te volgen
De korting voor de student is substantieel (voor 2020 € 82,-). Daar mag tegenover staan, dat de korting jaarlijks wordt aangevraagd met overlegging van bewijsstukken, waaruit eenvoudig is af te leiden dat aan de voorwaarden wordt voldaan. De student dient de aanvraag in te dienen bij de administrateur of penningmeester. De incasso van de contributie vind eind januari plaats. Als de bewijsstukken op dat moment zijn overgelegd en akkoord bevonden, wordt het studententarief in rekening gebracht. Anders zal het seniorentarief worden berekend. In dat geval kan op verzoek achteraf restitutie van het verschil plaatsvinden.

13 januari 2020.

 

Vereniging Overzicht