Opzeggen lidmaatschap

Jammer dat je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, maar we proberen je zo goed mogelijk te helpen bij dit proces.

Leden van T.V. Strokel die het lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit te melden bij de ledenadministratie vóór 31 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar.
Hoe het werkt:
Stuur een e-mail met de opzegging naar ledenadministratie@tvstrokel.nl of een schriftelijke opzegging naar Ledenadministratie T.V. Strokel, Strokelweg 3, 3847 LR Harderwijk
Nadat de ledenadministratie de opzegging heeft ontvangen, ontvang je per e-mail een bevestiging (of per post indien er geen email bekend is). Deze bevestiging dient als bewijsstuk. We adviseren je dit dan ook goed te bewaren. Een opzegging is niet geldig zonder bevestiging.
Indien je binnen 14 dagen na afmelding geen bevestiging van de ledenadministratie hebt ontvangen, dien je dit kenbaar te maken aan secretariaat@tvstrokel.nl
Zonder deze melding blijf je in gebreke en ben je aansprakelijk voor het voldoen van de contributie van het nieuwe verenigingsjaar.
Goed om te weten: Het opzeggen van tennis- en conditietrainingen en deelname aan de competitie is geen opzegging van het lidmaatschap.

Lidmaatschap Overzicht