Over T.V. Strokel

Tennisvereniging Strokel telt per 1 september 2018 - 600 leden, 493 senior leden en 107 junior leden.

De vereniging is aangesloten bij de KNLTB tennisbond

Wij willen een tennisvereniging zijn waarin:

  • Jeugd en senioren met plezier hun sport kunnen beoefenen;
  • Prestatiegericht tennis en recreatief tennis evenwichtig samengaan;
  • Vrijwilligerswerk een belangrijke en gewaardeerde plaats heeft.

Voor de tennislessen is Tennisschool Bloemendal aangetrokken. Een trainer is in vaste dienst bij Strokel en twee trainers zijn in dienst bij de Tennisschool.

Voor de organisatie en uitvoering van wedstrijd- en recreatieactiviteiten, jeugdcommissie, parkonderhoud, administratie en andere taken zijn de vrijwilligers van groot belang! Het bestuur van de vereniging bestaat namelijk geheel uit vrijwilligers. Leden die zich als vrijwilliger willen inzetten zijn van harte welkom en kunnen dit doorgeven aan de secretaris of rechtstreeks bij een commissie. Voor de email adressen kun je elders op de site terecht.

Ons fraaie, in de bossen gelegen, park omvat 14 banen. Buiten 6 gravelbanen, 5 smashcourtbanen en 1 minibaan, alle met verlichting, en 3 binnenbanen in onze tennishal. Lees meer voor info tennishal.

Op de smashcourt banen en natuurlijk op de binnenbanen kan ook ’s winters worden gespeeld. De binnenbanen kunnen worden gehuurd door leden en niet-leden, per winterseizoen of voor incidenteel gebruik.

Op zoek naar een tennismaatje? Kom langs bij het rakettrekken op woensdagavond!

Voor onze vereniging hebben wij een structuur- en beleidsplan 2013-2018 opgesteld, welke je hieronder kunt lezen:

Hoofdlijnennotitie 2013 - 2018

Bijlagen:

*T.V. Strokel: huis- en gedragsregels

* V1 - Interne aanwijzing vergaderingen

* V2- Organisatieschema

* Se1 - Regeling Privélessen

* Se2 -Tarieven baanhuur en inzet trainers aan scholen en derden

* Se3 - AED beleid

* P1 - Procedure behandeling inkoopfacturen

* P2 - Beschrijving opbrengst categoriën (incasso)

* P3 - Regeling debiteurenbewaking

* P4 - Regeling periodieke financiële verslaggeving

* P5 - Regeling losse baanhuur en 5 rittenkaart

* P6 - Regeling onkostenvergoeding bestuursleden en ledenadministratie

* P7 - Regeling Contributie bij aanmelding pro rata(uitwerking opgenomen op pagina tarieven)

* P8 - Verdeling Sponsorgelden

* P9 - Financiële afwikkeling toernooien

* P10 -Beschrijving EXCEL-model zomer- en wintertraining

* P11 - Regeling toepassing studententarief

* P12 - Restitutie van contributie bij blessures en overlijden

* PA1 - Regeling reserveren banen op JIBA voor clubactiviteiten

* PA2 - Parkreglement en regeling toewijzing banen

* PA3 - Jaarlijkse budget voor onderhoud (volgt)

* PA4 - Investeringsplan (volgt)

* PA5 - Privélessen in de hal

* W1 - Trainingskosten

* W2 - Competitiekosten

* W3 - Trainingen Iedema

* R1 - Introductie nieuwe leden

* J1 - Doelstelling en organisatie jeugdactiviteiten en regeling proeflessen jeugdleden

* C1 - Communicatieplan

* C2 - Samenvatting afspraken communicatie

* C3 - Plan van aanpak presentaties clubhuis

* SP1 - Procedure sponsorcontracten

Vereniging overzicht