Vertrouwenscontact persoon (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen T.V. Strokel
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen T.V. Strokel voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten.

De VCP is er voor iedereen binnen T.V. Strokel, sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. De VCP heeft vanuit de NOC*NSF een training gevolgd.

Taken van de vertrouwenscontactpersoon:
a. eerste opvang/aanspreekpunt
*De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
*De VCP laat de klager het verhaal vertellen maar is alert op zijn/haar taak bespreekt mogelijke doorverwijzingen.
*Informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond.
*Vult het registratie- en rapportageformulier in.

b. doorverwijzen
*De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

c. preventieactiviteiten
*De VCP profileert zich binnen T.V. Strokel en zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP.
*De VCP ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
*De VCP draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Veilig sporten Overzicht