Uitnodiging ALV 2019

Graag nodigen wij u uit voor de:
Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 maart 2019 bij T.V. Strokel
Aanvang: 20:00 

 

De agenda kunt u vinden op de website onder: Mijn Club - ALV.  De jaarrekening, notulen van de ALV van 2018 staan uiterlijk twee weken voor 26 maart op de site.
In de agenda treft u een leesadvies aan en de bijzonderheden van de vacature binnen het bestuur.
Indien u voorstellen of agendapunten wilt inbrengen, dient u dit 1 week van tevoren,voorzien van 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden, schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat.
Een hardcopy van de Jaarrekening 2018 ligt in het clubhuis.
Graag tot dinsdag 26 maart 2019 a.s.
Het Bestuur van T.V. Strokel

 

Nieuws overzicht