Donderdag 24 juni online ALV !!

Beste Strokelaars,
Aanstaande donderdag 24 juni  19:30 uur zal het bestuur van Tennis Vereniging Strokel de algemene ledenvergadering organiseren.
Gezien de nog geldende corona beperkingen zal het dit jaar ook weer online plaatsvinden. 

Het bestuur van T.V. Strokel zal de algemene ledenvergadering 2021 ook dit jaar weer online hosten via ZOOM.
Om de vergadering in goede banen te leiden zal het bestuur de werking bij aanvang van de vergadering toelichten.
Tijdens de vergadering zal het bestuur fysiek aanwezig zijn in het clubhuis van T.V. Strokel en het beleid en de jaarrekening toelichten.
Indien u vragen heeft dient u deze uiterlijk dinsdag 22 juni 2021 kenbaar te maken en te sturen aan info@tvstrokel.nl
Gedurende de vergadering kunt u middels de chatfunctie vragen stellen ter verduidelijking indien de toelichting niet voldoende is.
De stukken voor de ALV zijn te vinden op deze website
We hopen u online te zien op donderdag 24 juni om 19:30 uur.

Het bestuur van T.V. Strokel
Indien er bij aanvang van de vergadering minder dan 35 leden aanwezig zijn, zal de vergadering geschorst worden en om 20.00 uur, ongeacht het aantal aanwezige leden, aanvangen.

Nieuws Overzicht