Brainstormavond 28 november

Kon je niet aanwezig zijn, maar wil je toch nog jouw mening / ideeën kenbaar maken........dan is dit je kans!

Tot en met 10 december kun je jouw antwoord mailen naar wedstrijdcommissie@tvstrokel.nl

Hier de 5 vragen / stellingen van de brainstormavond.

1

Besturen anno 2019

Zoals TV Strokel nu bestuurd wordt is vrij ouderwets (van elke commissie een bestuurslid). Veel verenigingen hebben hun bestuur verkleind naar ca 5 leden. 

Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van een vorm met de 3 deling: besturen (bestuur) - managen (commissievoorzitters) - uitvoeren (commissieleden & incidentele vrijwilligers).

Het plan is om het bestuur te verkleinen naar 5 leden:

• Voorzitter

• Penningmeester

• Secretaris 

• 2 algemene bestuursleden

Zij onderhouden d.m.v. verschillende portefeuilles het contact met de commissievoorzitters en hebben dus meer een bestuurlijke functie dan nu.

Het huidige bestuur geeft zijn functie terug (de meesten stoppen sowieso na de ALV in maart) en iedereen kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie, waardoor er mogelijk zelfs verkiezingen kunnen komen. Ook huidige bestuursleden kunnen weer ‘solliciteren’ naar een functie binnen het bestuur.

Voordelen: 

- Er ontstaat een nieuw bestuur met een frisse kijk op Strokel

- Je bent minder tijd kwijt aan de verschillende functies doordat de taken beter verdeeld zijn

- Er is geen drempel om in een bestaand bestuur te komen

- Mogelijke verkiezingen geeft meer betrokkenheid van de leden

Nadelen:

- Een nieuw bestuur moet opnieuw beginnen (kennis is weg). Uiteraard doet het huidige bestuur er alles aan dit te ondervangen door een goede overdracht.

Ben jij bereid een bestuursfunctie te bekleden?

Zo ja, welke?

Zo nee, waarom niet?

Beschrijf kort jullie idee over dit plan.

2

Verplichte bardiensten/vrijwilligerstaken

Er zijn verschillende manier voor het invullen van de bardiensten/vrijwilligerstaken die nodig zijn op een vereniging. 

Op dit moment is er een poule van vrijwilligers die hebben aangegeven bardiensten te willen draaien en vanuit die poule worden de diensten ingevuld. Dit is één manier, maar blijkt lastig in te vullen en is veel werk. Doordat een aantal diensten lastig in te vullen is, is de bar nu minder vaak open dan voorheen. 

Nog een manier zou kunnen zijn het instellen van borg.

Iedereen betaalt bijvoorbeeld €50,- borg, je draait 2 of 3 bardiensten (wat neerkomt op 8 of 12 uur vrijwilligerswerk) per jaar of doet andere vrijwilligerstaken. Er komt een borgpot = speciale rekening die wordt geopend voor de borg. Wanneer mensen hun lidmaatschap opzeggen krijgen ze het geld terug. De borg kunnen leden ook meenemen naar het volgende jaar, dan betalen zij enkel de normale contributie.

Een andere manier kan zijn dat bardiensten/vrijwilligerstaken verplicht worden voor ieder seniorlid (evt tot een vast te stellen leeftijd), waarbij de mogelijkheid tot afkopen wordt geboden.

Hoe denken jullie dat de bar/vrijwilligerstaken geregeld moeten worden bij TV Strokel?

Hoe krijgen we meer enthousiaste vrijwilligers?

Moeten ouders van juniorleden ook verplicht bardiensten draaien/vrijwilligerstaken doen?

Hoeveel bardiensten vinden jullie reëel om te doen per jaar?

Welke andere ideeën hebben jullie over de bardiensten?

3

Prestatief tennis bij TV Strokel

TV Strokel speelt dit jaar 4e klasse en lager in de zondagcompetitie. Het blijkt lastig om voldoende mixteams te maken om onze verworven competitierechten (3e, 4e, 5e en 6e klasse) mee op te vullen. Als je in een jaar geen gebruik maakt van deze rechten vervallen zij het jaar daarna.

Is het belangrijk dat TV Strokel op hoog niveau (2e klasse en hoger) speelt in de zondagcompetitie?

Zo ja, wat is ervoor nodig om dat niveau weer te gaan bereiken?

Hoe belangrijk vinden jullie prestatief tennis voor TV Strokel? 

4

Stelling:

De communicatie bij TV Strokel verloopt goed.

Zijn jullie het hiermee eens/oneens?

Waar zijn verbeterpunten mogelijk?

Wie is bereid daarin zijn hulp aan te bieden? En op welke manier?

5

Stelling 

Er is behoefte aan verschillende contributievormen.

Bijvoorbeeld:

- Studentenlidmaatschap

- Seizoenslidmaatschap 

- Competitielidmaatschap

Waarom wel/niet ? 

Welke contributievormen zijn nodig om meer leden te trekken/vast te houden?

Hoe zou de controle moeten plaatsvinden? Bijvoorbeeld  altijd afhangen, pasjescontrolesysteem bij hek etc..

 

Nieuws overzicht