Baanreglement

Baanreglement Padel 

1. Reserveren van een padelbaan gaat via https://tvstrokel.baanhuur.nl. Inloggen met je T.V. Strokel email en op wachtwoord resetten drukken.  
2. Leden hoeven niet te betalen (inbegrepen bij contributie) en er geldt een tarief van €20,- per uur per baan voor niet-leden. Indien leden en niet-leden samen spelen, betalen de niet-leden €5,00 per uur.
3. Padelrackets en -ballen kunnen gehuurd worden voor € 2,- per stuk. Er wordt verwacht dat het materiaal gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Bij oneigenlijk gebruik kan tot uitsluiting van leengebruik worden besloten en eventueel een bedrag in rekening worden gebracht.
4. Toegang tot de padelbanen zonder te reserveren en voor niet-leden zonder te betalen, is niet toegestaan. Ook leden dienen te reserveren!
5. Je mag maximaal 2 weken van te voren reserveren. 
6. De speeltijd bedraagt 30 minuten met een maximum van 90 minuten. 
7. Er kan van 09.00 uur tot 23.00 uur gespeeld worden. 
8. Er kunnen banen gereserveerd zijn voor training, baanonderhoud, competitie, toernooien, clinics, enz. Dit staat dan aangegeven in het reserveringssysteem. 
9. Er wordt maximaal 1 baan gebruikt voor training in de avonduren tussen 18.00 - 23.00 uur. 
10. Alleen tennisschoenen zijn toegestaan. Dit ter voorkoming van beschadiging van de baan en van blessures. Dus geen normale of andere sportschoenen. 
11. Het is ten strengste verboden om met een tennisracket de padelbanen te betreden! Spelen met een tennisracket kan het glas beschadigen en zelfs breken door een piekbelasting. 
12. Bij niet-naleving van de bepalingen in dit baanreglement, kan door bestuursleden en/of commissies (bijvoorbeeld leden van de baancommissie, toernooi- en competitieleiding) het recht op verder spelen worden ontzegd. Van de leden zelf wordt verwacht dat zij overtreders van dit reglement aanspreken en zo nodig een bestuurslid informeren of inschakelen. 

Padelcommissie 

Padel Informatie Overzicht