Laatste kans inschrijven bardienst!!

Vooral bij competitie en avond bardiensten nodig!

In navolging op de herhaalde oproep van de barcommissie (nieuwsbrief juli 2020) vragen wij je tot het einde van dit kalenderjaar voor minimaal één bardienst in te schrijven (mocht je dit nog niet hebben gedaan).* 

Schrijf je uiterlijk 13 september in voor deze bardienst. Bij leden die zich dan niet hebben aangemeld, zijn wij genoodzaakt om € 25 in rekening te brengen om je bardienst af te kopen. Vanaf 1 januari 2021 gaan we weer uit van 3 verplichte bardiensten (equivalent van 12 uur aan vrijwilligerstaken).
We waren al enige tijd op zoek naar iemand die de registratie van de bardiensten op zich wil nemen. Marjan Lokhorst heeft aangegeven deze taak graag op zich te nemen. Zij zal vanaf nu de inzet bij houden en controleren. Wij vinden het heel fijn dat dit nu bij één persoon belegd is.

Extra maatregelen horeca gelden ook voor sportkantines

Met ingang van 10 augustus zijn de corona-maatregelen in de horeca aangescherpt. Deze gelden ook voor sportkantines. Dit betekent dat iedereen die een drankje nuttigt in het clubhuis of het terras, gevraagd wordt zijn/haar contactgegevens te verstrekken. Ook wordt expliciet toestemming gevraagd jouw contactgegevens te mogen delen met de GGD voor eventueel bron- en contactonderzoek. Wij zijn als vereniging verplicht er naar te vragen. De gegevens worden uitsluitend met dit doel gevraagd/gebruikt en na 14 dagen vernietigd.

Heb je vragen? Mail naar info@tvstrokel.nl 

Met vriendelijke groet,

Robbert Jan, Manon en Thom

Bestuur T.V. Strokel

Nieuws Overzicht