T.V. Strokel zoekt bestuursleden

Begin dit jaar is gecommuniceerd dat de penningmeester – Mark Celie - zijn bestuurstaken neer zal leggen bij de volgende ALV.  Bij dezelfde ALV zullen daarnaast ook Claudia Salomé en Yvonne Lassooy  hun bestuurstaken neerleggen. Wel blijven zij actief binnen de wedstrijdcommissie en jeugdcommissie.

Afgelopen jaar hebben wij als vierkoppig bestuur geprobeerd bestuurstaken te combineren met commissietaken. Deze combinatie blijkt in de praktijk in onvoldoende mate uitvoerbaar en leidt daarom ook niet tot het door ons gewenst resultaat. Uit een eerder doorlopen traject met de KNLTB was ons ook geadviseerd bestuur en uitvoering niet te combineren. Bij gebrek aan kandidaat bestuursleden hebben wij toch getracht dat te doen.
T.V. Strokel zoekt dus leden die zich als bestuurder willen inzetten voor de vereniging. Deze leden richten zich primair op strategische en beleidsmatige zaken die van belang zijn voor de vereniging en maken geen deel uit van een commissie. Het bestuur laat zich in haar werk ondersteunen/ adviseren door commissies die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Ook neemt het bestuur besluiten over voorstellen van leden/vanuit de commissies en draagt zij zorg voor je jaarlijkse ledenvergadering en het opstellen van het jaarverslag en begroting.
De minimale bezetting voor het bestuur is vier leden. Vanwege de stemverhouding gaat de voorkeur uit naar vijf. Gezocht wordt naar:
•       Voorzitter
•       Penningmeester
•       Algemeen lid (bij voorkeur twee)
Vacatures die binnen de commissies die ook al lange tijd open staan zijn die van:
•       Coördinator parkcommissie, en
•       Coördinator barcommissie
Heb je interesse of vragen over de inhoud dan kun je je wenden tot de huidige bestuursleden of een e-mail sturen naar info@tvstrokel.nl

Nieuws Overzicht