T.V. Strokel zoekt Technische commissieleden

Claudia Salomé legt binnenkort  haar TC taken neer. 

Na 4 jaar is het tijd geworden om het TC stokje door te geven. Dit betekent dat ik eind januari zal stoppen met mijn taken voor de Technische Commissie. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier veel tijd gestoken in T.V. Strokel, maar mijn coachingspraktijk groeit en ik merk dat daar meer focus en aandacht nodig is. Dit is niet goed te combineren met de tijd die de Technische Commissie van me vraagt.
T.V. Strokel is op zoek naar, liefst een aantal, leden die deze taken van me over willen nemen. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor verschillende onderdelen. In het kort:
Competitie: De TC zorgt ervoor dat alles rondom de competitie geregeld is: mogelijkheid tot inschrijven, captainbrieven, contact VCL’s, inschrijving bij de KNLTB, ballen en baanplanning, zondagteams samenstellen in overleg met trainers etc.
Toernooien: De TC is verantwoordelijk voor het aanvragen van toernooien in overleg met toernooileiders en plant en reserveert banen en ballen. De organisatie van de toernooien zelf wordt door toernooicommissies gedaan.
Trainers: Je bent het eerste aanspreekpunt voor de trainers, deelt in overleg met de trainers de trainingen in, voert functioneringsgesprekken, controleert facturen, reserveert banen, zorgt dat er voldoende ballen zijn etc etc.

Verder heeft de TC natuurlijk overleg met het bestuur en andere commissies. Al met al dus vele en zeer diverse taken die onmisbaar zijn om een vereniging te laten draaien! 
Voor mij is het een leuke en leerzame periode geweest en ik hoop het binnenkort over te kunnen dragen aan andere enthousiaste en gemotiveerde leden!

Heb je interesse of vragen over de inhoud dan kun je je wenden tot de huidige bestuursleden of een e-mail sturen naar info@tvstrokel.nl

Mededelingen Overzicht