Nieuwsbrief 4 nov 2020

Nieuwe Corona Maatregelen per 4 november 22.00 uur
Geen dubbelspel de komende twee weken 
Vacatures
T.V. Strokel rookvrij - miv 1 januari 2021
Wintercompetitie 

Update Corona maatregelen (per 4 november 22.00 uur)
Het kabinet heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen wordt onder andere de groepsgrootte voor volwassenen teruggebracht naar maximaal 2 personen. Dit geldt ook voor tennis en padel. 
De overheidsrichtlijnen voor sport zijn besproken met NOC*NSF en de sportbonden. Het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF is leidend en daaruit komt nu het volgende (per 4 november 22.00 uur):
Maximaal 2 volwassenen (vanaf 18 jaar) mogen met elkaar (binnen en buiten) sporten. Zij houden onderling 1.5 meter afstand. Tennis en padel spelen kan dus nog, maar met maximaal twee personen op een baan (geen dubbelspel). De komende 2 weken is alleen enkelspel toegestaan.
• Voor trainingen geldt maximaal 2 volwassenen op een baan (excl. trainer); trainingsgroepen van 4 volwassenen of meer zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in groepen van 2 spelers per baan (met 1.5 meter afstand) gescheiden zijn en de groepen niet gemengd worden.
• Kinderen t/m 17 jaar mogen in grotere groepen blijven spelen en trainen en hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
• Er worden geen wedstrijden gespeeld.
• Publiek is niet toegestaan.
• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
• Alleen toegang tot Strokel na ONLINE baanreservering 
Vanaf 19 november vallen we terug naar de ‘’gedeeltelijke lockdown’ en gelden de maatregelen van 14 oktober. Naar verwachting zullen we dit tot half december moeten volhouden.
Zie dit bericht op de site van de KNLTB:  Verzwaring coronamaatregelen: geen dubbelspel de komende 2 weken

Trainingen:
Voor de trainingsgroepen voor senioren (en gemengde groepen) betekenen de maatregelen dat de groepsgrootte tijdelijk aangepast moet worden. Aan de trainingstijden verandert niets.
Seniorengroepen t/m 4 personen die buiten trainen worden verdeeld over 2 banen.
Seniorengroepen t/m 4 personen die binnen trainen op 1 baan worden verdeeld in 2 groepjes van 2 personen, die elk de helft van de lestijd trainen.
Seniorengroepen tot 8 personen worden verdeeld in 2 groepen die elk de helft van de lestijd trainen op 2 banen.
Maarten zal een verdeling maken per lesgroep wie het eerste blok en wie het tweede blok komt. Dit zal hij in de appgroepen kenbaar maken.
Vanaf 19 november (zoals het er nu uitziet) zullen de trainingen weer in de normale samenstelling gegeven worden.

Vacatures 

VACATURE Penningmeester
Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
• Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging
• Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze
• Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies
• Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag
• Presenteert het financieel jaarverslag in de ALV
• Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld
• Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording
• Pleegt overleg met de kascontrole commissie
• Maakt contractafspraken

De penningmeester werkt nauw samen met de financiële administratie en draagt verantwoordelijkheid voor:
• Het innen van de contributie
• Het innen van advertentieopbrengsten 
• Het betalen van rekeningen
• Het beheer van de bankrekeningen

VACATURE Algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid ben je samen met het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen, bewaken en uitvoeren van het verenigingsbeleid. Je hebt daarnaast specifieke portefeuilles (commissie(s), projecten, etc).

VACATURE Barcoördinator (2 personen is wenselijk)
Een barcoördinator moet bekend zijn met de organisatie van de club en bij voorkeur enige ervaring hebben met de bar. Verder moet hij/zij goed kunnen coördineren en delegeren. Het spreekt voor zich dat goede contactuele vaardigheden een voorwaarde zijn.
Werkzaamheden: Afhankelijk van de periode van het seizoen 2-5 uur per week.
Wat doe je als barcoördinator(en)?
• Coördineert de taakverdeling binnen de commissie
• Aansturen barcommissie t.a.v. uitvoeren taken barcommissie
• Ontwikkelen nieuw beleid in samenspraak met het bestuur
• Inzicht in het actuele reilen en zeilen van en rondom de bar
• Aanspreekpunt voor bestuur en leden
• Communiceert over bargerelateerde zaken (website, nieuwsbrief etc)
Ben je geïnteresseerd in een van de vacatures? Neem contact op met Robbert Jan de Jonge via voorzitter@tvstrokel.nl of 06-41760544

T.V. Strokel Rookvrij - m.i.v. 1 januari 2021
Voor T.V. Strokel is gezondheid van alle leden van groot belang. Het streven naar een rookvrije samenleving moet ook voor T.V. Strokel daarbij een doel zijn. Daarom heeft het bestuur besloten het gehele terrein rookvrij te maken.
* Waarom rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, voor iedereen, jong en oud. Ook in de buitenlucht kan iedereen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie.
* Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2021 is T.V. STROKEL rookvrij. Het hele terrein vanaf de slagboom wordt rookvrij. Dit zal even wennen zijn. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als Strokel elkaar en onze jeugd willen beschermen en een gezond voorbeeld willen zijn.
We hopen dat je je sterk maakt voor een gezonde omgeving voor al onze leden maar vooral onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan het nieuwe beleid. Voor vragen en opmerkingen kan je uiteraard bij ons terecht.

Wintercompetitie
Wintercompetitie uitgesteld, inschrijving verlengd tot 20 december
Helaas is het onder de huidige omstandigheden en regelgeving niet mogelijk om de Wintercompetitie per 1 november te laten starten. Competities en wedstrijden zijn immers niet toegestaan. Hoewel de kans bestaat dat de maatregelen ook later deze winter nog van kracht zullen zijn, houden we de mogelijkheid om in een later stadium alsnog te tennissen graag open. We hebben daarom besloten de inschrijftermijn te verlengen tot 20 december. Mocht het mogelijk zijn, dan zouden we alsnog in januari met een Wintercompetitie kunnen starten.
We hopen op ieders begrip en wensen iedereen veel gezondheid toe.

Groeten,
Team Wintercompetitie
Danielle, Kim, Stefan, Jurjen, Marleen

Nieuws Overzicht