Vrijwilligerstaken voor T.V. Strokel

Net als iedere vereniging kunnen wij ook niet bestaan zonder de inzet van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Om de contributie niet substantieel te laten stijgen in de (nabije) toekomst vragen wij daarom aan elk lid tussen de 18 en 71 jaar om minimaal 12 uur per jaar een vrijwilligerstaak voor de vereniging op zich te nemen. 

Dit zorgt voor een bloeiend verenigingsleven, een prettige en schone/onderhouden vereniging en houdt de contributie en barprijzen laag.Voor leden ouder dan 70 en leden met een studentlidmaatschap is het doen van vrijwillige taken optioneel maar wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Ouders/verzorgers van onze jeugdleden worden uiteraard ook aangemoedigd zich vrijwillig in te zetten.

Let op:
We vragen je voor 1 maart aan te geven welke bijdrage je wilt leveren via het volgende formulier  Het invullen kost maar een paar minuten van je tijd.
Heb je niets doorgegeven voor 1 maart, dan gaan we er vanuit dat je je bijdrage voor de eerste periode wilt afkopen. Er zal dan in april €50 worden geïncasseerd. Voor de tweede periode geldt hetzelfde, als je niets hebt doorgegeven voor 1 september dan zal er eind van het jaar €25 worden geïncasseerd.
Vrijwilligerspunten
Voor de registratie van de inzet van vrijwilligers hanteren we een puntensysteem. Ieder jaar moet je 12 punten verzamelen (verdeeld over dat jaar).
De volgende activiteiten zijn mogelijk om in te zetten:
* Bardiensten - 12 uur staat gelijk aan het draaien van 3 bardiensten. Voor meer informatie over de bardiensten verwijzen we je graag naar de website. Voor vragen over het draaien van een bardienst kun je contact opnemen met de barcommissie via barcommissie@tvstrokel.nl
* Onderhoudswerkzaamheden - er zijn op de vereniging genoeg onderhoudsklussen te doen. Onderstaand een aantal voorbeelden:
Baanonderhoud gravel, smashcourt, padel
Onderhoud en/of schoonhouden van het park
Onderhoud en/of schoonhouden van het clubhuis
Groenvoorziening 
* Deelname aan een van de commissies – er zijn diverse vacante posities binnen de verschillende commissies (zie website voor de commissies of neem contact op voor meer informatie.).
* Overige werkzaamheden - Mogelijk heb je zelf suggesties over andere werkzaamheden. In dat geval horen we dat graag en kunnen we in onderling overleg kijken naar de mogelijkheden daarvoor.

De nadere invulling van een aantal taken en de frequentie van uitvoering hiervan worden bepaald in overleg met de leden die zich daarvoor hebben aangemeld. We willen daarbij proberen om de invulling voor iedereen zo flexibel mogelijk te maken, om deze taken laagdrempelig en passend in ieders agenda te houden.

* Vacatures

Diverse posities zijn op dit moment niet goed ingevuld en we hopen dat enthousiaste leden zich melden om zich in te zetten voor de vereniging door vacante posities in te vullen. Deze zijn:
- Vrijwilligerscoördinator - Deze coördinator informeert leden over alle vrijwilligerstaken die beschikbaar zijn en houdt een registratie bij van alle vrijwilligers.
- Jeugdcommissie - Het team jeugdbegeleiding (recreatieve insteek) kan nog hulp gebruiken. Vanuit dit team verdelen we de taken onder elkaar, zodat ieder teamlid een overzichtelijk taak uitvoert.
- Technische commissie – De TC heeft vele taken en verantwoordelijkheden die onderling verdeeld kunnen worden.
- PR & Communicatie – Er is vooral behoefte aan iemand minimaal 1 keer per kwartaal de digitale nieuwsbrief wil samenstellen en versturen.
- Bestuurstaken - In het bestuur hebben we een vacature voor 2 algemene bestuursleden. Als algemeen bestuurslid hou je je bezig met specifieke portefeuilles (in overleg in te vullen).
Mocht je op een andere manier je bijdrage willen leveren dan gaan we graag met je in overleg! 
Voor alle vrijwilligersactiviteiten geldt dat deze op jaarbasis ongeveer 12 uur moet bedragen.
Inschrijven voor Bardiensten
Het inschrijven voor bardiensten gaan we dit jaar weer doen in twee periodes. Dit omdat we willen kijken of we de bardiensten sluitend kunnen krijgen op alle drukke momenten, waaronder de competitiedagen. We doen hierbij een beroep op de competitiespelers om een extra bardienst te draaien in de competitieperiode om deze dagen goed bezet te krijgen.
* 1e periode: Tot 1 maart kan je via de website of clubapp inschrijven voor twee bardiensten in de periode 1 januari  t/m 31 augustus. Heb je voor 1 maart niet ingeschreven voor deze 2 bardiensten en je ook niet aangemeld voor andere vrijwilligerstaken, dan zal er in april €50 euro voor de 2 gemiste bardiensten (dan wel 8 uur andere vrijwilligerstaken) worden geïncasseerd.
* 2e periode: Van 1 augustus tot 1 september kan je jezelf via de website of clubapp van inschrijven voor één bardienst in de periode 1 september t/m 31 december. Tot uiterlijk 1 september kan er ingeschreven worden. Heb je jezelf voor die datum niet ingeschreven voor deze bardienst en je ook niet aangemeld voor andere vrijwilligerstaken, dan zal er aan het eind van het jaar €25 euro voor de gemiste bardienst (dan wel 4 uur andere vrijwilligerstaken) geïncasseerd worden.
Alhoewel we als vereniging het liefste zien dat ieder lid een vrijwillige bijdrage levert, vooral ook voor het clubgevoel, hebben we toch een mogelijkheid ingezet om je bijdrage af te kopen voor €25 per 4 uur.
Dit geldt niet voor (ouders/verzorgers van) leden jonger dan 18, en leden ouder dan 70, zij zijn vrijgesteld van deze vrijwilligerstaken.
Alvast bedankt voor je inzet en laten we er met z'n allen een topjaar van maken!
Vriendelijke groet,
Bestuur T.V. Strokel

 

Nieuws Overzicht