Najaarscompetitie 2022

De Voorjaarscompetitie is eindelijk weer eens in de normale opzet doorgegaan, en zit er inmiddels alweer (bijna) op. Dit geeft weer de mogelijkheid om een officiële Najaarscompetitie te spelen. De opzet hiervoor zal enkele (kleine) wijzigingen hebben.

* Om een en ander beter te kunnen plannen, zullen er 5 speeldagen zijn, in tegenstelling tot de 7 speeldagen in het verleden. Dit geld voor alle competitievormen.
* In tegenstelling tot de Voorjaarscompetitie, zal er op vrijdagavond niet om de week gespeeld worden.
* De kosten voor de competitie bedragen per team €85,-. Voor de 8-partijen gemengd op zondag bedraagt de competitiebijdrage €100,-.
* Als team kun je je opgeven voor de Najaarscompetitie 2022, dit kan tot uiterlijk 14 juni 2022. Stuur een mail naar competitie@tvstrokel.nl, met:
      *namen en bondsnummers van de spelers (minimaal 3 personen)
      *welke competitiesoort
      *welke dag
      *naam team-aanvoerder (heeft niet per se een speler te zijn)
      *naam team-VCL (zie onder voor uitleg)
      *eventuele wensen (zoals bv. aanvangstijden, klasse-aanvragen etc.) 
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, schroom dan niet om even contact op te nemen. Via mail competitie@tvstrokel.nl.

VCL-taken tijdens competitie (team-VCL)
Op dit moment zijn er enkele VCL’s (Verenigings Competitie Leider) aanwezig binnen TV Strokel. Simpel gezegd regelen deze personen alles wat met de competitie te maken heeft, zowel tijdens de competitiedagen, maar ook ter voorbereiding en ter afronding. Daar waar voorbereiding en afronding verspreid kunnen worden over langere periodes (en daardoor prima te doen zijn voor een kleinere groep), is er met name tijdens de competitiedagen zelf een dunne spoeling wat betreft personen die VCL-taken kunnen waarnemen.
Voortbordurend op hoe dit tijdens de Voorjaarscompetitie gedaan is, zal er tijdens de Najaarscompetitie ook een team-VCL taken uitvoeren. Elk team zal 1 persoon moeten leveren die in ieder geval tijdens competitiedagen VCL-taken zal kunnen waarnemen. Leden die op deze wijze hun bijdrage leveren aan de vereniging verdienen 4 vrijwillgerspunten.
Wat wordt er precies bedoeld met VCL-taken op een competitiedag?
* Algemeen aanspreekpunt voor alle competitie-spelers (zowel eigen leden als tegenstanders)
* Het uitdelen van de ballen aan de teams
* Het toezien op correcte naleving van vooraf opgestelde baanschema
* Bij incidenten (van welke vorm dan ook), correct kunnen optreden en handelen (denk hierbij bv. aan het opnieuw indelen van de banen bij regen) (NB: indien nodig kan er altijd telefonisch contact opgenomen worden met gecertifeerde VCL’ers)
* Om bovenstaande taken te kunnen vervullen is het niet nodig om de cursus te doen en een certificaat te halen, maar uiteraard is enige basiskennis wel van toepassing.
Waarom deze noodzaak voor team-VCL’ers?
Al deze VCL-taken zullen uitgevoerd worden op tijden dat de persoon toch al op de vereniging aanwezig is (even aangenomen dat het een spelend teamlid is), dus zal er geen extra druk op de agenda zijn. Met meerdere VCL’ers op een competitiedag is er praktisch altijd iemand in de mogelijkheid om incidenten af te handelen, en er is de mogelijkheid om even met elkaar te overleggen. Aangezien incidenten zeer zeldzaam zijn, zal er tijdens een competitiedag praktisch geen beroep op de VCL gedaan hoeven worden, maar het is goed om meerdere opties te hebben indien nodig.

Gecertificeerd VCL
Natuurlijk zijn er nog wel gecertificeerde VCL’ers nodig. Indien iemand meer aanvullende en ondersteunende VCL-taken (eventueel buiten competitiedagen om) wil vervullen dan zijn we daar uiteraard ook zeer blij mee. Uiteraard kunnen ook niet-competitie-spelers zich aanmelden voor VCL-taken. Als er behoefte is om de cursus te volgen om alleen de taken als team-VCL goed te kunnen doen, is dat ook een optie. Het leveren van een bijdrage door de cursus te volgen en bijbehorende taken uit te voeren gedurende de verschillende competities, staat gelijk aan 12 vrijwilligerspunten (waardoor er dus geen bardiensten meer gedaan hoeven worden).
Wat komt er kijken bij het worden van VCL?
* Je zal een cursus tot VCL moeten volgen.
* Uren die je kwijt bent voor de volledige cursus wordt geschat op 5-10 uur. In eerste instantie krijg je online ‘studiemateriaal’, daarna is er een online interactieve cursus, en als laatste een online test.
* Er zijn verschillende data mogelijk voor de cursus, en er blijven steeds nieuwe data bij komen. Bekijk onderstaande link voor de meest recente informatie voor de data.
* Je VCL certificaat is de komende 5 jaar geldig. Daarna pas zal een ‘opfriscursus’ nodig zijn.
* De volledige kosten worden door TV Strokel gedekt, zelf hoef je niets te betalen.
* In het geval dat al deze online en digitale bezigheden een praktische belemmering zouden zijn, dan zal er vanuit TV Strokel geprobeeerd worden om deze belemmeringen weg te nemen, zodat de cursus goed gevolgd kan worden.
* Aanmelden voor een VCL cursus zal gaan via de ledenadministratie. Stuur simpelweg een mail naar competitie@tvstrokel.nl of wedstrijdcommissie@tvstrokel.nl
Meer informatie over VCL kan hier gevonden worden
Ook hier geldt, indien er onduidelijkheden zijn neem dan even contact op. Via mail competitie@tvstrokel.nl of wedstrijdcommissie@tvstrokel.nl.

Met sportieve groet,
Namens de TC van TV Strokel

Nieuws Overzicht