Tarieven

Tarieven 01-01-2019 t/m 31-12-2019
Bankrekeningnummer T.V. Strokel: NL22 RABO 0317703080

   

Contributie

Bij automatische incasso

Seniorlid (wordt in 2019 21 jaar of ouder)

€ 196,-

Juniorlid 13 t/m 20 jaar (geboren tussen 01-01-1999 en 31-12-2006)

€ 114,-

Juniorlid 8 t/m 12 jaar (geboren tussen 01-01-2007 en 31-12-2011)

€ 98,-

Juniorlid t/m 7 jaar (geboren na 01-01-2012)

€ 77,-

Studerend lid (bewijs jaarlijks inleveren)

€ 114,-

Donateur

€ 25,-

Op woensdag 27 maart 2019 worden de tarieven vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.
Het eerste jaar is de jaarlijkse contributie pro rata deel verschuldigd (uitgezonderd actietarieven), te rekenen vanaf de datum waarop het lidmaatschap aanvangt. Deze datum geeft je zelf aan op het aanmeldingsformulier. Bij een startdatum van bijvoorbeeld 14 maart bedraagt de contributie 292/365e deel.
Alle bijdragen zijn in beginsel vooraf verschuldigd. De leden dienen de vereniging te machtigen om alle door hen verschuldigde bedragen te incasseren. De vereniging verstuurt geen rekeningen, maar plaatst deze op een voor ieder lid afgeschermd deel van haar website, waar deze facturen desgewenst zijn te downloaden.
Uitsluitend onder zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regel worden afgeweken. In dat geval wordt een rekening gestuurd met een toeslag van € 10 wegens administratiekosten. Incasso’s worden ongeveer twee weken van tevoren per email aangekondigd. Indien een bedrag al dan niet door jouw tussenkomst wordt gestorneerd en je naar later blijkt dit bedrag wel degelijk verschuldigd bent, dan wordt € 10 administratiekosten in rekening gebracht, tenzij je uit eigen beweging en binnen 8 dagen na de storno het verschuldigde bedrag alsnog hebt betaald.
Betalingen met contant geld of cheques worden niet geaccepteerd.

Betalingsregeling
T.V. Strokel biedt haar leden de mogelijkheid om contributie, halhuur en trainingen gespreid te betalen. Klik hier voor meer informatie.
De boetes van de KNLTB bij terugtrekking of bij niet komen opdagen van een competitieteam zijn voor rekening van het desbetreffende team!
De bijdrage voor toernooien e.d. worden per aankondiging bekend gemaakt.

Wintercontract - seizoen 2019-2020 - 26 weken in 2 blokken (voor de kerst en na oud en nieuw).
Blok 1: De halhuur begint op dinsdag 10 september 2019 om 9.00 t/m dinsdag 17 december 2019 - 23.00 uur.
Blok 2 is van maandag 6 januari 2020 om 09.00 uur t/m zondag 29 maart 2020 - 23.00 uur.
(ook anderhalf uur contract e.d. mogelijk)

maandag t/m zondag

09.00 - 18.00 uur

€ 400,-

maandag t/m vrijdag

18.00 - 23.00 uur

€ 554,-

In overleg met de beheerder (reserveren)

   

zaterdagavond

19.00 – 24.00 uur

€ 50,-

zaterdagavondkantine zonder tennishal

19.00 – 24.00 uur

€ 75,-

5 rittenkaart

 

€ 70,-

Losse baanhuur hal per uur

 

€ 20,-

Losse baanhuur buiten per 45 min. (niet-leden)

 

€ 12,-

Losse baanhuur buiten met licht per 45 min. (niet-leden)

 

€ 15,-

WILDCARD tijdens de vaste baanhuur periode
De WILDCARD is te gebruiken op vrije binnenbanen 7 dagen per week van 9.00 - 17.00 uur

Voor onze leden extra voordelig:

€ 250,-

Niet-leden

€ 400.-

De WILDCARD kun je aanvragen bij de administrateur via financien@tvstrokel.nl
Controle door de beheerder. Reserveren mogelijk tot 1 dag van te voren. Klik hier voor de voorwaarden.

Lidmaatschap overzicht