Nieuwe invulling beheerdersfunctie

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat we behoefte hebben aan een beheerder die zichtbaar is op de vereniging en daarbij ook aanspreekpunt is voor leden en externen in geval van bijzonderheden. 

Daarnaast iemand die diverse andere taken op zich neemt die nu door onvoldoende vrijwilligers niet altijd de aandacht krijgen die nodig is.  In overleg met Ronald van Weerd (huidige beheerder) is besloten dat hij hieraan geen invulling zal gaan geven. Per 1 april 2023 nemen we daarom afscheid van Ronald.
We zijn blij om te kunnen melden dat we in de persoon van Bobby Veenhuizen iemand gevonden hebben die de beheerdersfunctie zoals we die voor ogen hebben met veel plezier op zich wil nemen. Bobby is voor velen van jullie een bekend gezicht. Al jaren brengt hij als groundsman onze banen in topconditie. Dit blijft hij ook doen.
De komende tijd zullen we met Bobby zijn taken verder gaan afstemmen. Op het moment dat Bobby zal starten als beheerder zal hij ook zijn intrek nemen in de beheerderswoning.
Voor het werk wat Ronald voor Strokel heeft gedaan zijn wij hem zeer erkentelijk. De functie die Ronald de afgelopen jaren heeft vervuld zag er anders uit dan de functie die we voor de toekomst belangrijk vinden. De laatste jaren heeft Ronald zich naast een aantal parkbeheertaken vooral bezig gehouden met het ICT-beheer van de vereniging.
Gelukkig hebben we ook voor het ICT beheer een opvolger van Ronald gevonden in de persoon van Niels van Hierden. Ronald zal de ICT-taken z.s.m. overdragen aan Niels. De andere taken zoals openen en sluiten van het park zal Ronald voorlopig nog blijven doen. Ronald is inmiddels opzoek naar andere woonruimte. Uiterlijk 1 april zal hij de beheerderwoning verlaten.
Mochten er vragen zijn over bovenstaande kan je bij mij of een van de andere bestuursleden terecht.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Robbert Jan

Nieuws Overzicht