VCL-taken tijdens competitie (team-VCL)

Op dit moment zijn er enkele VCL’s (Verenigings Competitie Leider) aanwezig binnen TV Strokel. Simpel gezegd regelen deze personen alles wat met de competitie te maken heeft, zowel tijdens de competitiedagen, maar ook ter voorbereiding en ter afronding. Daar waar voorbereiding en afronding verspreid kunnen worden over langere periodes (en daardoor prima te doen zijn voor een kleinere groep), is er met name tijdens de competitiedagen zelf een dunne spoeling wat betreft personen die VCL-taken kunnen waarnemen.

Tijdens de komende competitie zal een team-VCL taken uitvoeren. Elk team zal 1 persoon moeten leveren die in ieder geval tijdens competitiedagen VCL-taken zal kunnen waarnemen. Leden die op deze wijze hun bijdrage leveren aan de vereniging verdienen 4 vrijwillgerspunten.
Wat wordt er precies bedoeld met VCL-taken op een competitiedag?
· Algemeen aanspreekpunt voor alle competitie-spelers (zowel eigen leden als tegenstanders)
· Het uitdelen van de ballen aan de teams
· Het toezien op correcte naleving van vooraf opgestelde baanschema
· Bij incidenten (van welke vorm dan ook), correct kunnen optreden en handelen (denk hierbij bv. aan het opnieuw indelen van de banen bij regen) (NB: indien nodig kan er altijd telefonisch contact opgenomen worden met gecertifeerde VCL’ers)
· Om bovenstaande taken te kunnen vervullen is het niet nodig om de cursus te doen en een certificaat te halen, maar uiteraard is enige basiskennis wel van toepassing.
Waarom deze noodzaak voor team-VCL’ers?
Al deze VCL-taken zullen uitgevoerd worden op tijden dat de persoon toch al op de vereniging aanwezig is (even aangenomen dat het een spelend teamlid is), dus zal er geen extra druk op de agenda zijn. Met meerdere team-VCL’ers op een competitiedag is er praktisch altijd iemand in de mogelijkheid om incidenten af te handelen, en er is de mogelijkheid om even met elkaar te overleggen. Aangezien incidenten zeer zeldzaam zijn, zal er tijdens een competitiedag praktisch geen beroep op de VCL gedaan hoeven worden, maar het is goed om meerdere opties te hebben indien nodig.

Senioren Overzicht