Beëindiging samenwerking TV Strokel-Tennis Academy Kockx (TAK)

Nu het einde van het winterseizoen nadert en het zomerseizoen voor de deur staat willen we je informeren over een verandering betreft het geven van de tennislessen. Let op, het gaat hier alleen om de tennislessen en niet om de padel-lessen

De afgelopen jaren heeft Tennis Academy Kockx (TAK) de tennistrainingen verzorgd voor onze vereniging. Het bestuur heeft aan TAK te kennen gegeven de samenwerking te willen beëindigen na afloop van het winterseizoen in 2024. We zijn van mening dat een kleinere lesorganisatie, die alleen Strokel als focus heeft, beter past bij onze vereniging.
Wetende dat de samenwerking ten einde gaat lopen hebben we in onderling overleg bekeken hoe we invulling kunnen geven aan het komende seizoen. We hebben gezamenlijk met TAK geconcludeerd dat het voor beide partijen het beste is om al na dit winterseizoen, per 1 april 2023, te stoppen met de samenwerking.
We zijn blij te kunnen mededelen dat we voor het a.s. zomerseizoen al een opvolger kunnen presenteren. Vanaf 1 april 2023 gaan we een samenwerking aan met Jeroen van Ruler (Tennisloods) betreft het verzorgen van de tennislessen. We zijn met hem in de afrondende gesprekken betreffende de samenwerking. Binnenkort zal je geïnformeerd worden over de inschrijving voor de lessen in het zomerseizoen.
Wij willen TAK bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren en wensen hen veel succes voor de toekomst.
Voor de padel-lessen verandert er niks. Padela zal deze lessen blijven verzorgen.
Mochten er vragen zijn n.a.v. deze mail kan er contact opgenomen worden met Robbert Jan via voorzitter@tvstrokel.nl 

 

Nieuws Overzicht