Gespreide betaling

Gespreide betaling

TV Strokel biedt haar leden de mogelijkheid om contributie, halhuur, zomer- en /of wintertraining gespreid te betalen. Hieronder treft u een overzicht aan van de diverse mogelijkheden en de wijze waarop u dit kenbaar kunt maken:

Lees meer

Studentenregeling

De vereniging hanteert meerdere tarieven voor haar leden. De meeste zijn leeftijd gebonden en het van toepassing zijn van een tarief staat daarmee objectief vast en de uitwerking (het in rekening brengen) is geautomatiseerd. Dat ligt anders voor het studententarief. Want wat verstaan we in deze onder “een student” en hoe controleren we dat een lid onder de regeling valt (en dus een lagere contributie betaalt) en blijft vallen.

Lees meer

Veilig Sporten

Marjan Lokhorst is als nieuwe VCP het eerste aanspreekpunt binnen T.V. Strokel voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. Zij is er voor iedereen binnen T.V. Strokel, sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Zij kan het thema bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Zij volgt vanuit de NOC*NSF ook een training.

Lees meer

Gedragsregels

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Lees meer

Contact en Openingstijden

Adresgegevens

T.V. Strokel

Strokelweg 3

3847 LR Harderwijk

Contactgegevens

Telefoonnummer 0341-416279

E-mail info@tvstrokel.nl

Bankrekeningnummer        NL22 RABO 0317703080

Openingstijden Clubhuis

maandag tot en met vrijdag: 09.00 - 12.00 en 15.00 - 23.00 uur

zaterdag en zondag: 09.00 - 18.00 uur

Het clubhuis is gesloten op 1e paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag,1e en 2e kerstdag en oud- en nieuwjaarsdag. (uitgezonderd toernooien en competitiedagen)